Pedagogisk verksamhet

Kre-hälsa

Jag är certifierad för att arbeta med kultur och kreativa verktyg som hälsofrämjande faktor enligt Kre-hälsa modellen. Huvudman för Kre-hälsa är Region Dalarna.

Från Kre-hälsas broschyr

”Kre-hälsa har tagits fram inom ramen för förstudien ”Tjänsteinnovation inom Kulturella och Kreativa Näringar för ökad hälsa”. Förstudien är finansierad av EU:s regionala fond och Landstinget Dalarna Kultur och Bildning. Arbetet har skett i samarbete mellan Landstinget Dalarna, Skådebanan Dalarna och Finsam samordningsförbund, Falun och Västerbergslagen.”

”Med kreativa uttryck och skapandeprocesser som verktyg, stärks det friska. En stärkt individ har lättare att möta samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom.”

Länk till Kre-hälsas broschyr

https://www.regiondalarna.se/contentassets/4b9e5b6c483e4aa292f6f1e6c99f4f06/krehalsa_broschyr.pdf

See My Art

Jag har under några år arbetat som konstnärlig projektledare i projektet See My Arts sommarkurser.

Huvudman för See My Art har varit Studiefrämjandet.

Från See My Arts hemsida

”Projektet See My Art Dalarna (SMART) vill främja konstskapande för människor med funktionsvariationer genom kreativa möten och delaktighet.

Vi vill skapa ett nätverk i Dalarna för konstutövande verksamheter. Vi vet att det är bra för hälsan att ha möjlighet till kreativa uttryck. Forskning visar att kulturella aktiviteter ökar välbefinnande, inte minst för människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Projektet vänder sig i första hand till personer med kognitiva och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Vår målgrupp har ofta svårt att tillgodgöra sig utbudet av kulturella aktiviteter i samhället.”

Länk till en liten film från See My Arts sommarkurs 2017.

http://seemyart.se/filmklipp.html

Länk till See My Arts hemsida

http://seemyart.se/index.html