Konstkonsult

Som konstkonsult arbetar jag uppsökande på uppdrag av Konstnärscentrum mitt (Kc mitt) samt som konstprojektledare vid om-, ny- och tillbyggnationer på uppdrag av kommuner och byggbolag.

Detalj av utsmyckning av Bjursåsskolan. Konstnär Fredrika Linder, konstprojektledare Emma Billbäck.

Från KC mitts hemsida

”Kc mitt har ett antal konstkonsulter i varje län. De kan anlitas för uppdrag inom utsmyckningsprojekt, konstinköp, utställningar m.m. Konsulterna kan utföra total projektledning av utsmyckningar vid t.ex. nybyggnationer, och guida er hela vägen från idé till monterat konstverk om ni så önskar. De kan också bidra med att lägga upp skissuppdrag och presentationer till tävlingar med hänsyn till lagen om offentlig upphandling, samt förmedla information om hur upphovsrätten skall beaktas och även hjälpa till med mallar för kontraktsskrivande.”

Länk till KC mitts hemsida

http://www.kc-mitt.se