Platsen

Tällberg i Dalarna har i många år varit en i kulturperspektiv spännande plats. Med sin vackra belägenhet vid Siljans stränder är denna lilla by för många urbilden av svensk tradition och kulturliv. Här har många utövare av hantverk, samtidskonst och modern design funnit en fristad.

 

Jag har etablerade mig i Tällbergsgården Drantgården. Vi har fått berättat för oss att ordet "drant" är från en gammal lokal dialekt och betyder "pojke" eller "yngling", men vi har också hört att detta inte stämmer - mysteriet fortsätter...

Min verkstad ligger i en bygnad som en gång användes som ladugård. De nuvarande ägarna byggde om och drev där ett galleri i många år. Nu har de vänligen låtit mig bygga om några av rummen för att kunna bedriva min verksamhet där.

Den observanta noterar möjligen den vackra Volvo Amazonen till höger i bild. Denna juvel är från 1964, och tillhör undertecknade.

 

Kartor

Detta är en grovt skisserad karta över Dalarna, och kan ge en idé om var Tällberg ligger i förhållande till länets större samhällen.
Till höger ser ni en skiss över Tällberg - besök oss gärna om ni är i krokarna!